2016-05-17

Udostępnienie Informacji Publicznej

Co chcę załatwić?

Chcę udostępnienia informacji publicznej

Kogo dotyczy?

Każdego

Co przygotować?

Przygotuj wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Ustawa nie określa wzoru wniosku. Wniosek może przybrać każdą formę. Sugerowany wzór wniosku: wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jak wypełnić dokumenty?

Dokumenty wypełnij zgodnie z formularzem wniosku

Ile muszę zapłacić?

Nie ponosisz opłat

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

  • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.

złożyć osobiście w:

  • w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

mailem na adres:

poprzez elektroniczną platformę ePUAP

Co zrobi urząd?

Jeżeli jesteśmy w posiadaniu danych, udostępnimy informacje zgodnie ze złożonym wnioskiem lub wydamy decyzję odmowną

Jaki jest czas realizacji?

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłużej jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

W przypadku decyzji odmownej możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie złóż w sekretariacie Urzędu lub prześlij do nas pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.

Informacje dodatkowe

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określony we wniosku, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Podstawa prawna

Art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.)

 

 

Załączniki

  Wniosek o udzieleni...ublicznej.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz