2016-05-18

Informacje Kontaktowe

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wielkopolski

 tel. +48 95 7115 463

 fax. +48 95 7115 989

 http://gorzow.winb.gov.pl
 sekretariat@gorzow.winb.gov.pl
 /winb-lubuskie/SkrytkaESP

NIP: 599-24-62-478
REGON: 210970871

TELEFON ALARMOWY - KATASTROFY BUDOWLANE

+48 696 044 449

Telefon ten jest aktywny całodobowo, poza godzinami urzędowania WINB w Gorzowie Wlkp. W godzinach pracy WINB w Gorzowie Wlkp. telefonem alarmowym jest numer 95 711 54 63.

Powyższy numer służy wyłącznie do zgłaszania informacji o zaistniałych katastrofach budowlanych dla których organem właściwym jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego oraz dla których organem właściwym jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w przypadku braku możliwości skontaktowania się z właściwym powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego.

 

SKRZYNKA E-MAIL: 

 

awariebudowlane@gorzow.winb.gov.pl

 

na którą można wysyłać informacje o wszystkich zdarzeniach budowlanych (awarie, katastrofy), bądź inne nieprawidłowości w zakresie budownictwa jakie wydarzyły się na terenie województwa lubuskiego

 

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z obserwowaną II falą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wzrostem liczby zachorowań na Covid-19 w województwie lubuskim, konieczne jest wdrożenie niezbędnych kroków zmierzających do zabezpieczenia funkcjonowania administracji publicznej odpowiedzianej za bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego też, działając w oparciu o § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, ze zm.) podjąłem decyzję, że od dnia 19 października  2020 roku do odwołania zmienione zostają zasady obsługi klientów w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie:

1) do odwołania Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. przyjmuje      

     klientów po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub on-line;

2) urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub  

    pocztową, w wyjątkowych sytuacjach, gdy przedmiot sprawy tego wymaga, także w trakcie wizyt osobistych;

3) korespondencja jest przyjmowana w WINB do skrzynki podawczej – potwierdzenie otrzymania   

     wysyłane będzie na podany adres e-mail.

 

Telefon do sekretariatu: 95 7115 463        fax 95 7115 989

 http://gorzow.winb.gov.pl
 sekretariat@gorzow.winb.gov.pl
 /winb-lubuskie/SkrytkaESP

 

 

 

Korespondencja mailowa, telefoniczna lub pocztowa będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami urzędu.

 

W przypadku obsługi bezpośredniej od klientów wymaga się zachowania reżimu sanitarnego określonego we właściwych przepisach obowiązujących w tym zakresie, a szczególności w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziękujemy za wyrozumiałość. 

 

       p.o. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

mgr Robert Lacroix

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się