2016-05-19

Linki

POWIATOWE INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO

PINB dla miasta Gorzowa Wlkp. (powiat grodzki)
ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: sekretariat@miastogorzow.pinb.gov.pl
kontakt: tel 957205-105; fax 957226-105

PINB Miasto Zielona Góra (powiat grodzki)
ul. Bohaterów Westerplatte 11 (pok.133) 65-064 Zielona Góra
sekretariat@miastozielonagora.pinb.gov.pl
kontakt: tel: 68 3221-912; fax: 68 3221-914

PINB w Drezdenku
ul. Kościuszki 31 66-530 Drezdenko
kontakt: tel/fax: 95 7622-042
e-mail: sekretariat@drezdenko.pinb.gov.pl


PINB w Słubicach
ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice
kontakt: tel/fax: 95 7582-273
e-mail: sekretariat@slubice.pinb.gov.pl

PINB w Sulęcinie
ul. Lipowa 18 69-200 Sulęcin
kontakt: tel/fax: 95 7552-370
e-mail: sekretariat@sulecin.pinb.gov.pl

PINB w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz
kontakt: tel/fax: 95 7411-219
e-mail: sekretariat@miedzyrzecz.pinb.gov.pl


PINB w Świebodzinie
ul. Wałowa 3 66-200 Świebodzin
kontakt: tel/fax: 68 4754-691
e-mail: sekretariat@swiebodzin.pinb.gov.pl


PINB w Żarach
ul. Zwycięzców 3 68-200 Żary
kontakt: tel: 68 3634-416; tel/fax: 68 3634-415
e-mail: sekretariat@zary.pinb.gov.pl


PINB w Żaganiu
ul. Rybacka 38 68-100 Żagań
kontakt: tel: (0-68) 4787-496
e-mail: sekretariat@zagan.pinb.gov.pl


PINB w Nowej Soli
ul. Kossaka 24 67-100 Nowa Sól
kontakt: tel: 68 4583-855; fax: 68 4583-857
e-mail: sekretariat@nowasol.pinb.gov.pl


PINB w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10B 66-600 Krosno Odrzańskie
kontakt: tel/fax: (0-68) 3835-209
e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pinb.gov.pl

PINB we Wschowie
Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa
kontakt: tel: 65 5402-110; fax 65 5401-932
e-mail: sekretariat@wschowa.pinb.gov.pl


 
Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

   
Dolnośląski WINB  
Kujawsko-Pomorski WINB  
Lubelski WINB  
Lubuski WINB  
Łódzki WINB  
Małopolski WINB  
Mazowiecki WINB  
Opolski WINB  
Podkarpacki WINB  
Podlaski WINB  
Pomorski WINB  
Śląski WINB  
Świętokrzyski WINB  
Warmińsko-Mazurski WINB  
Wielkopolski WINB  
Zachodniopomorski WINB

 

 


Administracja Zespolona Województwa Lubuskiego

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
www.straz.gorzow.pllink zewnętrzny

 

Komenda Wojewódzka Policji

ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 95 738 19 00
fax: +48 95 721 15 05
kwpgorzow@go.policja.gov.pl
www.lubuska.policja.gov.pl/link zewnętrzny

Lubuski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty

ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 95 720 84 12
fax: +48 95 722 37 26
kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
www.ko-gorzow.edu.pllink zewnętrzny

Lubuski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel.: +48 68 325 30 62
fax: +48 68 325 30 62
wizielonagora@ijhars.gov.pl
www.wijhars.zgora.pllink zewnętrzny

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 95 723 90 08
fax: +48 95 723 90 08
wi-gorzow-wlkp@piorin.gov.pl
www.piorin.gov.pl/gorzow-wlkplink zewnętrzny

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra
tel.: +48 68 454 85 50
fax: +48 68 454 84 59
zgora@pios.gov.pl
www.zgora.pios.gov.pllink zewnętrzny

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Botaniczna 14, 65-001 Zielona Góra
tel.: +48 68 453 73 00
fax: +48 68 453 73 01
zielonagora.wiw@wet.zgora.pl
www.wet.zgora.pllink zewnętrzny

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 95 711 54 25
fax: +48 95 711 54 25
sekretariat@farmacja-gorzow.pl
www.farmacja-gorzow.pllink zewnętrzny

Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 95 722 57 31
fax: +48 95 720 07 70
info@wiih.gorzow.pl
www.wiih.gorzow.pllink zewnętrzny

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel.: +48 68 324 73 90 lub 324 74 11
fax: +48 68 325 37 45
sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pllink zewnętrzny

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 95 711 56 53 wew 463
fax: +48 95 711 54 63
sekretariat@gorzow.winb.gov.pl
www.gorzow.winb.gov.pllink zewnętrzny

Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 95 725 51 13
fax: +48 95 725 51 14
witd@gorzow.com.pl
www.witd.gorzow.pl/link zewnętrzny

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Mickiewicza 12b, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 95 722 60 57
fax: +48 95 722 46 52
wsse@wsse.gorzow.pl
www.wsse.gorzow.pllink zewnętrzny

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 95 711 54 55
fax: +48 95 711 55 03
geodezja@lubuskie.uw.gov.pl
www.bip.lubuskie.uw.gov.pl/geodezjalink zewnętrzny

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się