2016-05-17

Majątek WINB w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. posiada majątek 
o łącznej wartości początkowej: 1.190.317,74 zł (stan na dzień 31.12.2015 rok.)
 
W jego skład wchodzą:
  1. Grunty o wartości: 86.410,40 zł
  2. Nieruchomości o wartości: 359.516,75 zł (w tym budynki)
  3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 0,00 zł Ulice i place, parking
  4. Komputery i drukarki o wartości: 209.368,28 zł Komputery, serwery, drukarki, skaner
  5. Urządzenia techniczne o wartości: 6.160,98 zł Centrala telefoniczna, telefaksy, urządzenia radioodbiorcze i radiotelefoniczne, klimatyzatory, urządzenia alarmujące i sygnalizacyjne
  6. Środki transportu o wartości: 309.295,00 zł Samochody osobowe – szt. 4
  7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 28.271,94 zł Kserokopiarki, wyposażenie biurowe
  8. Wyposażenie o wartości: 191.294,39 zł Biurka, szafy, stoliki, krzesła, maszynki do liczenia, aparaty telefoniczne i fotograficzne, telefony komórkowe, grzejniki, wentylatory, niszczarki, sprzęt RTV, sprzęt kuchenny elektryczny.