2016-05-19

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe kierownik jednostki składa do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.