2016-05-24

Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego województwa lubuskiego:

 

 

PINB dla MIASTA GORZOWA WLKP. powiat grodzki;

mgr inż. Adam Migdalczyk adres Inspektoratu: ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 720 51 05; fax 095 722 61 05 e-mail: sekretariat@miastogorzow.pinb.gov.pl

PINB GORZÓW WLKP. – powiat ziemski

mgr inż. Piotr Koczwara

adres Inspektoratu: ul. J. Pankiewicza 5-7; 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 733 04 51, fax 095 733 04 52 e-mail: sekretariat@gorzow.pinb.gov.p

PINB MIASTO ZIELONA GÓRA - powiat grodzki;

mgr inż. Krzysztof Wujczyk

adres Inspektoratu:

ul. Zjednoczenia 110 b 65-120 Zielona Góra tel. 68 321 83 40

e-mail: sekretariat@miastozielonagora.pinb.gov.pl 

http://www.pinb.bipzielonagora.pl/

PINB ZIELONA GÓRA – powiat ziemski mgr inż. Andrzej Szymczak adres Inspektoratu: ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra tel. 068 452 75 57; fax. 068 452 75 65 e-mail: sekretariat@zielonagora.pinb.gov.pl 
PINB SULĘCIN – powiat sulęciński; inż. Leszek Pawłak adres Inspektoratu: ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin tel./fax 095 755 23 70 e-mail: sekretariat@sulecin.pinb.gov.pl PINB MIĘDZYRZECZ – powiat międzyrzecki Zbigniew Ciechanowicz adres Inspektoratu: ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz tel../fax. 095 741 12 19; e-mail: sekretariat@miedzyrzecz.pinb.gov.pl 

PINB DREZDENKO – powiat strzelecko – drezdeński; p.o. Iwona Danielik 

adres Inspektoratu: ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko tel./fax. 095 762 20 42; e-mail: sekretariat@drezdenko.pinb.gov.pl

PINB SŁUBICE – powiat słubicki; mgr inż. p.o. Jerzy Jaroszewicz adres Inspektoratu: ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice tel./fax. 095 758 22 73; e-mail: sekretariat@slubice.pinb.gov.pl
PINB ŚWIEBODZIN – powiat świebodziński inż. Władysław Rudowicz adres Inspektoratu: ul. Wałowa 3, 66-200 Świebodzin tel./fax. 068 475 46 91; sekretariat@swiebodzin.pinb.gov.pl PINB ŻARY – powiat żarski; mgr inż. Elżbieta Banaś adres Inspektoratu: ul Zwycięzców 3; 68-200 Żary tel. 068 363 44 14; fax. 068 363 44 15/16 sekretariat@zary.pinb.gov.pl
PINB ŻAGAŃ – powiat żagański; Andrzej Frątczak adres Inspektoratu: ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań tel./ fax. 068 478 74 96; e-mail: sekretariat@zagan.pinb.gov.pl PINB NOWA SÓL – powiat nowosolski mgr inż. Maciej Piosik adres Inspektoratu: ul. Kossaka 24, 67-100 Nowa Sól tel. 068 458 38 55; fax. 068 458 38 57 e-mail: sekretariat@nowasol.pinb.gov.pl
PINB KROSNO ODRZAŃSKIE – powiat krośnieński; mgr inż. Małgorzata Nadziejko adres Inspektoratu: ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie tel./fax. 068 383 02 09, 0250, 0251 e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pinb.gov.pl PINB WSCHOWA - powiat wschowski mgr inż. Ryszard Jakubczak adres Inspektoratu: Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa tel./fax. 065 540 21 10 e-mail: sekretariat@wschowa.pinb.gov.pl

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się