2017-06-21

Wyniki naboru

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Gorzowie Wlkp.

 

Wynik konkursu na stanowisko

 

Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Skarg

 

 

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 ze zm.) oraz  § 27  zarządzenia Nr 20/12 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26 listopada 2012 r.  w sprawie ustalenia „Zasad naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.”.

            Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że w wyniku naboru na stanowisko  inspektor ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Skarg wybrana została Pani Agnieszka Woronko zam. Gorzów Wlkp.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Gorzowie Wlkp.

 

Wynik konkursu na stanowisko

Inspektor ds. orzecznictwa administracyjnego i kontroli

w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji

i Nadzoru Budowlanego

 

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 ze zm.) oraz  § 27  zarządzenia Nr 20/12 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26 listopada 2012 r.  w sprawie ustalenia „Zasad naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.”.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że w wyniku naboru na stanowisko  inspektor ds. orzecznictwa administracyjnego i kontroliw Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji i Nadzoru Budowlanegowybrany został Pan Gracjan DŻUMAGA zam. Gorzów Wlkp.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Gorzowie Wlkp.

 

Wynik konkursu na stanowisko

Referent prawno-administracyjny ds. orzecznictwa administracyjnego i kontroli

w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji

i Nadzoru Budowlanego

(umowa na zastępstwo)

 

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 ze zm.) oraz  § 27  zarządzenia Nr 20/12 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26 listopada 2012 r.  w sprawie ustalenia „Zasad naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.”.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że w wyniku naboru na stanowisko  Referent prawno-administracyjny ds. orzecznictwa administracyjnego i kontroliw Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji i Nadzoru Budowlanegowybrana została Pani Paulina Gieremek zam. Czarnków.

 

 

Załączniki

  Inspektor ds. otgan...retariatu.pdf 256,29 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się