2016-03-23

Wykaz rejestrów prowadzonych w WINB

Nazwa rejestru

 

Sposoby i zasady udostępniania danych

 

Rejestr skarg i wniosków

Dostępny w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Skarg

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Ewa Gembka

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Dostępny w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Skarg

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Ewa Gembka

Rejestr odwołań i zażaleń na rozstrzygnięcia organów nadzoru I instancji

Dostępne w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji i nadzoru Budowlanego

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Monika Krzeska

Rejestr skarg i wniosków wnoszonych do WSA

Dostępne w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji i nadzoru Budowlanego

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Monika Krzeska

Rejestr prowadzonych przez LWINB postępowań nadzwyczajnych: o stwierdzenie nieważności decyzji/postanowień ostatecznych oraz wznowienie
postępowania

Dostępne w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji i nadzoru Budowlanego

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Monika Krzeska

Rejestr wniosków w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie

Dostępne w Wydziale Inspekcji Terenowej

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Robert Lacroix

Rejestr zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych
pozwoleniem na budowę

Dostępne w Wydziale Inspekcji Terenowej

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Robert Lacroix

Rejestr robót budowlanych prowadzonych na podstawie zgłoszenia

Dostępne w Wydziale Inspekcji Terenowej

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Robert Lacroix

Rejestr kontroli wyrobów budowlanych prowadzonych u sprzedawców

Dostępne w Wydziale Wyrobów Budowlanych

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Antoni Gładki

Rejestr kontroli wyrobów budowlanych prowadzonych u producentów

Dostępne w Wydziale Wyrobów Budowlanych

Na wniosek

Osoba do kontaktu: Antoni Gładki