2019-12-12

Wyniki Naborów

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Gorzowie Wlkp.

 

Wynik konkursu na stanowisko

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słubicach

 

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata – brak kandydatów.

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Gorzowie Wlkp.

 

Wynik konkursu na stanowisko

Inspektor do spraw orzecznictwa i kontroli w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji

i Nadzoru Budowlanego

 

 

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.) oraz  § 27  zarządzenia Nr 20/12 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26 listopada 2012 r.  w sprawie ustalenia „Zasad naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.”.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że w wyniku naboru na stanowisko  Inspektor do spraw orzecznictwa i kontroli w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego i Kontroli Organów Administracji i Nadzoru Budowlanegowybrana została Pani Joanna Kuchnio zam. Gorzów Wlkp.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się