2016-05-19

Zarządzenia LWINB 2014

Zarządzenia LWINB 2014

Załączniki

  ZARZĄDZENIE LWINB NR 02.2014.pdf 200,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 03.2014.pdf 487,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 01.2014.pdf 1008,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 04.2014.pdf 347,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 05.2014.pdf 521,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 06.2014.pdf 175,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 07.2014.pdf 600,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 09.2014.pdf 200,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 08.2014.pdf 526,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 10.2014.pdf 204,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 11.2014.pdf 382,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 12.2014.pdf 345,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 13.2014.pdf 200,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 14.2014.pdf 616,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 16.2014.pdf 435,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 17.2014.pdf 599,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 18.2014.pdf 437,58 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się