2016-05-19

Zarządzenia LWINB 2015

Zarządzenia LWINB 2015

Załączniki

  ZARZĄDZENIE LWINB NR 02.2015.pdf 201,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 03.2015.pdf 198,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 01.2015.pdf 496,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 05.2015.pdf 276,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 04.2015.pdf 296,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 06.2015.pdf 278,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 07.2015.pdf 282,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 08.2015.pdf 201,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 09.2015.pdf 210,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 10.2015.pdf 251,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 13.2015.pdf 219,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 12.2015.pdf 201,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 11.2015.pdf 960,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 15.2015.pdf 198,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 14.2015.pdf 407,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 16.2015.pdf 272,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 17.2015.pdf 255,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 18.2015.pdf 423,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 19.2015.pdf 343,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 22.2015.pdf 248,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 21.2015.pdf 264,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 23.2015.pdf 428,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 24.2015.pdf 201,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 25.2015.pdf 249,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 26.2015.pdf 235,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 27.2015.pdf 265,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 28.2015.pdf 204,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 30.2015.pdf 304,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZARZĄDZENIE LWINB NR 29.2015.pdf 298,5 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się